Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2106 af 14. december 2020 om en beskyttelsesforanstaltning truffet af Finland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF for at forbyde markedsføringen af Biltema Nordic Services' værkstedskran til motorløft med modelreference 15-371, fremstillet af Biltema Nordic Services AB og distribueret på det finske marked af Biltema Suomi Oy (Meddelt under nummer C(2020) 8781) (EØS-relevant tekst)