2010 m. liepos 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 634/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas ( Ricotta di Bufala Campana (SKVN))