Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10152 — Temasek/Gategrup) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 82/02