Notulen van de vergadering van vrijdag 21 oktober 1966