Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2020/2216 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Odločbi 2006/168/ES glede vnosa za Združeno kraljestvo in nekatera kronska odvisna območja na seznamu tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos govejih zarodkov (Uradni list Evropske unije L 438 z dne 28. decembra 2020)