Zadeva T-69/21: Tožba, vložena 1. februarja 2021 – Rotondaro/EUIPO – Pollini (COLLINI)