Zadeva C-61/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg (Nemčija) 6. februarja 2017 – Miriam Bichat/APSB – Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG