Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Frar 2003 li temenda għat-tielet darba d-Deċiżjoni 2002/308/KE li tistabbilixxi listi ta’ żoni approvati u rziezet approvati fir-rigward ta’ wieħed jew aktar mill-mard tal-ħut, il-ħemorraġika septiċemja virali (VHS) u l-ħematopjetika nekrisi infettuża (IHN) (notifikata permezz ta’ dokument numru C(2003) 558)Test b’rilevanza għaż-ŻEE