Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/2005 z dne 4. decembra 2020 o odobritvi začasne podpore Irski na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19