Komission direktiivi (EU) 2021/903, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aniliinin erityisistä raja-arvoista tietyissä leluissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)