Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om gennemførelse af frihandelsaftaler 1. januar 2018-31. december 2018 (COM(2019) 455 final)