POROČILO KOMISIJE Madžarska Poročilo, pripravljeno v skladu s členom 126(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije