Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9598 — Allianz/T&R) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2019/C 394/04