Решение на Общия съд (четвърти състав) от 22 май 2012 г.$