Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 2002 in zaak T-178/01: Di Lenardo Adriano SRL tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Bananen — Verordening nr. 896/2001 — Beroep tot nietigverklaring — Persoon die individueel is geraakt — Ontvankelijkheid)