Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 25 päivänä syyskuuta 2002 asiassa T-178/01, Di Lenardo Adriano SRL vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Banaanit – Asetus N:o 896/2001 – Kumoamiskanne – Henkilö, jota asia koskee erikseen – Tutkittavaksi ottaminen)