BERETNING FRA KOMMISSIONEN ÅRSRAPPORT 2016 OM FORBINDELSERNE MELLEM EUROPA-KOMMISSIONEN OG DE NATIONALE PARLAMENTER$