Regulamentul (UE) nr. 1207/2010 al Comisiei din 16 decembrie 2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre