Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/611, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/438 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologista arviointia, pakattuina steriloitujen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden pakkauksia, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointia ja terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla suoritettavia kliinisiä tutkimuksia koskevista yhdenmukaistetuista standardeista