Rådets afgørelse af 30. september 2020 om udnævnelse af ét medlem af Det Europæiske Kemikalieagenturs bestyrelse 2020/C 330/02