Deċiżjoni tal-Kunsill tal- 24 ta’ Ġunju 2010 li taħtar nofs il-membri tal-Bord ta’ Ġestjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel