Решение на Съвета от 24 юни 2010 година за назначаване на половината членове на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните