Sprawa T-308/15: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2015 r. – Reisenthel/OHIM (keep it easy)