Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10084 — ACP/Marubeni/Toho Gas/GGND) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 54/01