Sag C-592/16: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 14. september 2017 — Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Mons — Belgien)