SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0970/00 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Bouw van een vuilverbrandingsinstallatie in Meia Serra.