A Bíróság ítélete (2017. március 31.) az E-13/16. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Izland ügyben (Kötelezettség teljesítésének EFTA-állam általi elmulasztása – Kötelezettségszegés – A 2000/30/EK irányelv – Országúti műszaki ellenőrzések)