Kohtuasi T-380/19: Üldkohtu 25. juuni 2020. aasta otsus – Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation versus EUIPO (Serviceplan Solutions) (Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi Serviceplan Solutions taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Määruse 2017/1001 artikli 94 lõike 1 esimene lause)