Regulamentul (CE) nr. 991/2001 al Comisiei din 21 mai 2001 de modificare a anexei la Directiva 92/14/CEE a Consiliului privind limitarea exploatării avioanelor menționate în partea II capitolul 2 volumul 1 din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională, ediția a doua (1988) (Text cu relevanță pentru SEE)$