Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Roemenië naar de Europese Gemeenschap voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2002 (systeem van dubbele controle) (COM(2002) 189 def. — 2002/0088(ACC))$