ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1676/02 υποβολή: Charles Tannock (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Η νέα σημαία της ΕΕ.