2011/277/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 10 mai 2011 de modificare a anexei II la Decizia 93/52/CEE privind recunoașterea anumitor regiuni din Italia ca oficial indemne de bruceloză (B. melitensis) și de modificare a anexelor la Decizia 2003/467/CE privind declararea anumitor regiuni din Italia, Polonia și Regatul Unit ca oficial indemne de tuberculoză, bruceloză și leucoză enzootică bovină [notificată cu numărul C(2011) 3066] Text cu relevanță pentru SEE