Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. september 2003 i sag C-67/02, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland ("Traktatbrud — artikel 5 i direktiv 79/923/EØF — kvaliteten af skaldyrvande — program med henblik på at formindske forureningen")