Uredba Komisije (EZ) br. 828/2009 od 10. rujna 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene uvoza i rafiniranja proizvoda obuhvaćenih tarifnim brojem 1701 iz sektora šećera u okviru povlaštenih ugovora za tržišne godine od 2009./2010. do 2014./2015.$