Регламент (ЕО) № 828/2009 на Комисията от 10 септември 2009 година за установяване на подробни правила за прилагането през 2009/2010—2014/2015 пазарни години на вноса и рафинирането на захарни продукти от тарифна позиция 1701 по преференциални споразумения