Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 41, 2008. gada 15. februāris