Euroopan unionin virallinen lehti, L 41, 15. helmikuuta 2008