Predmet T-295/15: Rješenje Općeg suda od 18. travnja 2016. – Zhang protiv EUIPO-a – K & L Ruppert Stiftung (Anna Smith) [„Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije Anna Smith — Raniji verbalni žig Europske unije SMITH — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Djelomično očito nedopuštena i djelomično očito pravno neosnovana tužba”]