Konsoliderade fördrag, Stadgan om de grundläggande rättigheterna 2016