Versiune consolidată a tratatelor, Carta drepturilor fundamentale 2016