Geconsolideerde verdragen, Handvest van de grondrechten 2016