Conarthaí comhdhlúite, Cairt um Chearta Bunúsacha 2016