Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/736 van de Commissie van 4 mei 2021 om Polen toe te staan biociden die uit in situ gegenereerd stikstof bestaan, toe te laten voor de bescherming van cultureel erfgoed (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 3014) (Slechts de tekst in de Poolse taal is authentiek)