POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU IN SVETU Peto poročilo o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije$