Zadeva T-822/19: Tožba, vložena 3. decembra 2019 – Asoliva in Anierac/Komisija