Vec T-822/19: Žaloba podaná 3. decembra 2019 – Asoliva a Anierac/Komisia