Lieta T-822/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. decembrī – Asoliva un Anierac/Komisija