kohtuasi T-822/19: 3. detsembril 2019 esitatud hagi – Asoliva ja Anierac versus komisjon