SKRIFTLIG FRÅGA E-1658/02 från Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) till kommissionen. Herrelösa hundar i Athen.