SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1658/02 van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Commissie. Straathonden in Athene.